Follow

De beerput gaat nog verder open. Gisteren, 21 April is bekend geworden dat in geheime notulen van de ministerraad gesproken is om informatie over de toeslagen aan de 2e kamer te onthouden.
ad.nl/politiek/rutte-niets-vre

Sign in to participate in the conversation
Campaign

To support this server and the OMN project https://opencollective.com/open-media-network